Dossiers

Transmurale samenwerking

Een ziekenhuisopname is een stresserende gebeurtenis, zeker voor oudere en kwetsbare patiënten. Wanneer de patiënt weer naar huis mag, wordt hij niet altijd goed opgevolgd. Sommigen nemen de nodige medicatie niet of verkeerd in, wat ernstige gevolgen kan hebben. We geloven dat de beste manier om dat te voorkomen is om de huisapotheker een centrale plaats geven in de opvolging van het medicatiegebruik bij en na een ziekenhuisopname.

Alle dossiers

Apothekerskringen

Een eerstelijnszone is een geografisch omschreven gebied. In elke eerstelijnszone in Oost-Vlaanderen bestaat een apothekerskring. Die richt zich tot alle apothekers die werkzaam zijn binnen die eerstelijnszone en is lokaal het aanspreekpunt voor apothekers voor alle partners binnen de eerste lijn.

Alle dossiers

Verantwoordelijken binnen dit domein